Cửa sổ mở xếp trượt gấp PMI

Cửa sổ mở xếp trượt gấp PMI là loại cửa giúp mở rộng không gian một cách tối đa, gồm các loại cửa sổ mở xếp trượt gấp 4 cánh, 6 cánh. Cửa sổ xếp trượt gấp PMI với ưu điểm có thể mở rộng được 95% diện tích cửa mà không mất diện tích như cửa mở quay. hay cửa mở lùa. Cửa xếp trượt gấp PMI đã được nhiều khách hàng tại các khu nghỉ dưỡng, khu đô thị cao cấp lựa chọn cho căn biệt thự của mình.